Spring til indhold
Luk

Odensebogen 1991

Odensebogen 1991

Jørgen Hæstrup
Skoletid i Odense 1923-27
Fra Odense Katedralskole

Peter Fransen
Da elforsyningen kom til byen
Odense Kommune og den private
elforsyning i årene omkring 1900

Per Boje
Manden, tiden og stedet
Thomas B. Thriges vej til økonomisk succes

Hans Rasmussen
Da "Limpotten" fik forskud på
begravelseshjælpen

Den stærke smeds erindringer fra tiden i Odense 1902-1935

L. Rasmussen
"Sikken et liv at byde danske politimænd"
Dagbogsoptegnelser fra et ophold i koncen-
trationslejr 1944-45 (2. del)

Henrik Harnow
Industrimonumenter i Odense
Tekstilindustriens arbejdsbygninger
fra ca. 1750 til nutiden

Jørgen Christensen
Fra landsbyens smedie til byens fabrikker
En Odense-smeds erindringer (1. del)

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Byens spejl
100 gange Odense Vejviser

Holger Dyrbye
Årets begivenheder 1990