Spring til indhold
Luk

Odense Byplan

Fra Vollsmose til Blangstedgård, fra gadegennembrud til cykelrute. Byhistorisk Udvalg 2003.

 

Forfatter: Jesper Harvest.

 

 

Bogen handler om byplanarbejdet i Odense i perioden mellem kommunalreformen 1970 og 1000 års byjubilæet i 1988.

For mange mennesker er Odense nok mest kendt for problemer i Vollsmose boligkvarteret, og gennembruddet af Thomas B. Thriges Gade i bymidten.

 

Både Vollsmose og gadegennembruddet blev planlagt i Odense købstadskommune, med de grænser kommunen havde inden kommunesammenlægningen i 1970.

 

Forudsætningerne var andre, men senere undergik begge anlæg ændringer med henblik på større indpasning i byen.

I årene efter kommunalreformen skete en modernisering og kvalitetsforbedring af kommunens planlægning, som er mindre kendt og som det er denne bogs formål at dokumentere i sammenhæng, herunder hvordan planerne blev gennemført og har bidraget til kvaliteterne i nutidens by.

 

191 sider med illustrationer i farver og sort-hvid.

 

Pris: 240 kr.

  

Abonnentpris 180 kr.

 

Bestilling

 

Publikationer kan bestilles pr. brev, e-mail, telefon eller ved henvendelse i vores reception.

 

Kontaktoplysninger 

 

Ved forsendelse af en publikation opkræves 60 kr. til porto og ekspedition.