Spring til indhold
Luk

Odenses Herred og svenskekrigene

Udgivet med indledning og kommentarer af Ole Nederland. Stadsarkivet 2005.

 

Forfatter: L.S. Vedel Simonsen.

 

 

Bemærk: Bogen er udsolgt

 

I 1832 skrev historikeren L.S. Vedel Simonsen Odense Herreds historie siden de ældste tider. Kilderne var talrige, både skriftlige og mundtlige, og det hele kom med - også gamle traditioner og overleveringer. Stoffet havde han vel tænkt sig udgivet engang - måske sammen med sine samlinger fra andre fynske herreder - men han havde så travlt og nåede ikke at få trykt alt, hvad han syslede med.

 

Med denne bog udgives Vedel Simonsens beretninger fra alle Odense Herreds 14 sogne for første gang på tryk, men begrænset til svenskekrigene 1657-60. Ikke bare er disse krige interessante ved at være registreret i samtidige kirke- og tingbøger, men Vedels mange meddelere ud over det fynske land havde desuden fået kontakt med gamle folk, der stadig huskede, hvad oldeforældre engang havde fortalt dem om krigene i sogn efter sogn de mange år tilbage. Dermed blev arbejdet en redningsaktion, som akkurat lod sig udføre i 1832, men havde været umulig blot få år senere.

 

Som supplement indeholder bogen en biografi om Vedel Simonsen samt en kort oversigt over de skæbnesvangre svenskekrige.

 

86 sider med illustrationer i sort-hvid.

 

Pris: 80 kr.

 

Bestilling

 

Publikationer kan bestilles pr. brev, e-mail, telefon eller ved henvendelse i vores reception.

 

Kontaktoplysninger 

 

Ved forsendelse af en publikation opkræves 60 kr. til porto og ekspedition.