Spring til indhold
Luk

Thomas B. Thriges Gade

 - fra gadegennembrud til genskabt byområde? Byhistorisk Udvalg 2008.

 

Forfatter: Hans Jul Jacobsen.

 

 

Thomas B. Thriges gade har i mange år haft et dårligt ry, og mange odenseanere - men også besøgende - taler om motorgaden, der deler Odense i to dele, om det åbne sår i byens midte og lignende. 

 

I denne bog følges gadens historie fra den tidligste planlægning omkring 2. verdenskrig, over den enstemmige byrådsbeslutning om gadens anlæg i 1952 frem til gadens åbning i 1970. Allerede inden gaden var helt færdig, var synet på store gadegennembrud i bymidten imidlertid under stærk forandring, og i de følgende mere end 30 år har der været fremsat talrige forslag til, hvordan dette store sår i bymidten kunne læges.

 

 

I 2008 har et enigt byråd nu vedtaget en plan, der går ud på helt at lukke gaden og genskabe et byområde sammen med en række underjordiske parkeringsanlæg. Giver de mange planer, der har været på bordet i de foregående årtier, anledning til en vis skepsis omkring udførelsen af denne beslutning? Der er under alle omstændigheder lang vej igen, før begrebet Thomas B. Thriges Gade forsvinder i Odense.

 

120 sider med illustrationer i farver og sort-hvid.

 

Pris: 160 kr.

 

Abonnentpris  120 kr.

 

Bestilling

 

Publikationer kan bestilles pr. brev, e-mail, telefon eller ved henvendelse i vores reception.

 

Kontaktoplysninger 

 

Ved forsendelse af en publikation opkræves 60 kr. til porto og ekspedition.