Spring til indhold
Luk

Bevaring og kassation

 

Bevaringsværdige kommunale arkivalier skal afleveres til Stadsarkivet senest 25 år efter sagsafslutningen. I særlige tilfælde kan denne frist være kortere. Når arkivalierne er klar til at blive afleveret til Stadsarkivet, er der en række forhold, som skal være i orden: 

 

1) Inden arkivalierne afleveres, skal de være ordnet, pakket, mærket og fortegnet efter Stadsarkivets anvisninger.

Læs mere i “Værd at vide før du afleverer til Stadsarkivet” (se nedenfor).

 

2) Forvaltningen eller institutionen skal enten have kasseret ikke-bevaringsværdigt materiale inden afleveringen til stadsarkivet, eller senest ved afleveringen aftale med Stadsarkivet, hvordan kassationen gennemføres. I begge tilfælde skal Stadsarkivet kontaktes inden der foretages kassation.

Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening har i samarbejde udarbejdet en vejledende bevarings- og kassationsliste, som giver svar på mange spørgsmål om, hvad der skal bevares og hvad der må kasseres. Listen hedder "Guldlisten" og kan ses her (link nederst på siden).
 

Læs mere i “Bevaring og kassation. Hvad skal bevares og hvad må kasseres?”

 

 

Nyttige dokumenter:

 

Værd at vide før du afleverer til Stadsarkivet

En guide til aflevering.

Hent som PDF
Bevaring og kassation. Hvad skal bevares og hvad må kasseres? Hent som PDF