Spring til indhold
Luk

Arkivundersøgelse

Arbejdet med digitalisering i lokalarkiverne er startet med en undersøgelse af, hvilket og hvor meget materiale i lokalarkiverne, der bør digitaliseres. Her følger en status fra juni 2010 over mængden af de forskellige typer af materiale, lokalarkiverne i Odense Kommune har oplyst via et digitaliseringsskema og sendt ind til Odense Stadsarkiv.

 

Lydbånd og spolebånd: 2 stk. af ca. 1½ times varighed, fra perioden 1972-1979, bevaringstilstand er ukendt.

 

Kassettebånd: 575 stk. af mellem 20-100 min. varighed, for perioden 1940-2010, bevaringstilstanden svinger meget, nogle gode, andre meget dårlige.

 

Smalfilm, 16 mm.: 22 stk. 15-53 min. varighed, fra perioden 1950-1988, filmenes bevaringstilstand er rimeligt god.

 

Smalfilm, standard 8mm.: 45 stk., filmenes varighed er ukendt, hvilket deres bevaringstilstand også er. Filmene er fra perioden 1940-1963.

 

Smalfilm, Super 8mm.: Der forefindes på nuværende tidspunkt 291 stk. med en spilletid på min. 15 min. bevaringstilstanden er på nogle af filmene er ukendt, de fleste er overspillet. Derudover er der fra et enkelt arkiv oplyst, at man ligger inde med filmmateriale af ukendt type.

 

Videobånd: Det er fra arkiverne oplyst at de har 84 stk. U-Maticbånd, med en gennemsnitlig spillelængde på omk. 60 min., de er fra perioden 1985-2001 og deres bevaringstilstand spænder fra god til ukendt og de bør alle overspilles. Af typen VHS-bånd skulle der være 379 stk. med en spillelængde fra 30 min. til 4 timer. Filmene spænder i tid over perioden 1950-2006, den generelle vurdering af båndenes bevaringstilstand er god. Af VHS-C-bånd forefindes der 40 stk., deres bevaringstilstand er god, deres spillelængde er min. 30 min.
Derudover forefindes der enkelte videobånd af typerne Betacam SP (1 stk.) og Video2000 (200 stk.) fra 1982-2010, hvor hovedparten er overspillet. Deres bevaringstilstand er god.

 

Billeder: Der findes i omegnen af 30520 positiver, hvor en stor del af dem er scannet. Positivernes bevaringstilstand er generelt rimeligt god og de er inden for tidsperioden 1880-2010. Af negativer forefindes der 17476 stk. fra tiden 1960-2004, deres bevaringstilstand er ifølge arkiverne god, de fleste af negativerne er scannet.
Af typen dias er der 4903 stk. fra perioden 1936-2000, deres bevaringstilstand spænder fra meget ringe og til god, en del er scannet. Dias er et meget skrøbeligt materiale.
Glasplader forefindes der 154 stk. af på arkiverne, de er fra perioden 1914-1940’erne og deres stand er ganske god. En del er scannet.

 

Elektroniske medier: Arkiverne oplyser at de har 129 cd’er  fra perioden 1981-2006, deres stand er god, de har dog lav prioritet i denne sammenhæng.
Af DVD’er forefindes der 343 stk. fra 2004-2010, de indeholder især overspilninger fra VHS-bånd og lignende, deres stand er god. I samme kategori forefindes der ligeledes 8 stk. 3½ ” disketter, deres tilstand er ukendt, bør dog nok overføres til et andet medie.