Spring til indhold
Luk

Baggrund

Digitalisering

 

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der afsat penge til støtte af arbejdet med øget digitalisering af lokalarkivernes samlinger og registreringer for at formidle materialet bredest muligt og af bevaringshensyn. Af budgetforligsteksten fremgik det også, at dette arbejde skulle foregå i et ”digitaliseringsværksted”, drevet af frivillige medarbejdere.

 

Kortlægning af materialetyper

 

Stadsarkivet gennemfører en besøgs- og registreringsrunde til samtlige odenseanske lokalarkiver med henblik på at kortlægge mængden og omfanget af de forskellige typer af arkivmateriale, der skal digitaliseres. Besøgsrunden sker på baggrund af et skema, der gennemgår forskellige materialetyper og registrere omfanget og bevaringstilstanden af disse materialer.

 

Prioritering

 

På baggrund af kortlægningen laves en prioritering af materialetyperne. Nogle af materialerne er mere nødlidende end andre, og nogle ligger i formater, der er hurtigt på vej mod forældelse. Samtidig har det faktiske indhold af de forskellige materialer en forskellig grad af bevaringsværdighed. Der foretages en afvejning af den rækkefølge, materialetyperne bør digitaliseres i.

 

Bevaringsstrategier

 

Der udarbejdes bevaringsstrategier for hver materialetype. I hvilket format og med hvilket udstyr skal det pågældende materiale digitaliseres? Da materialet er under stadig nedbrydning og forældelse er det vigtigt, at kvaliteten i digitaliseringen er i orden, og de brugte digitale formater er tilstrækkeligt arkivbestandige. Det er ikke sikkert, at vi får en chance til. I dette trin udarbejdes også procedurer for den praktiske overspilning af materialet, således at digitaliseringen bliver ensartet.

 

Digitaliseringsværkstedet

 

Digitaliseringen er imidlertid uhyre bekostelig, hvis den skal laves hos private udbydere, og derfor ønsker arkiverne selv at kunne etablere et ”digitaliseringsværksted”, hvor de mange frivillige kan hjælpe processen på vej. Etableringen af et digitaliseringsværksted forudsætter imidlertid anskaffelsen af såvel ny hardware (pc'ere og kvalitetsudstyr til afspilning af de gamle medier) som redigeringssoftware, der blandt andet gør det muligt at justere for skiftende indspilningskvalitet og kan rense konverteringerne for støj og varierende indspilningsniveauer, foretage inddeling af materialet og sikre, at lagringen foretages i korrekte arkivformater. Der er desuden behov for sikkerhedskopi og indkøb af konsulentbistand til konverteringens igangsættelse.

 

Kommunikation og formidling

 

Digitaliseringsprojektet vil gradvist åbne for en formidling af principperne for den løbende digitalisering, fremskridtet i projektet og dele af det digitaliserede materiale via denne hjemmeside.