Spring til indhold
Luk

Guide: Digitalisering af lyd

De lydmedier, det typisk er relevante at digitalisere, er kassettebånd, spolebånd og grammofonplader. I arkivundersøgelsen fandt vi kassettebånd og spolebånd, så det var naturligt at tage fat på dem.

 

Der findes standardudstyr til overspilning af kassettebånd til CD. Vi valgte en Tascam CC222SL Mk2. Overspilningen er ligetil, men apparatet har rigtigt mange mulige indstillinger, så der måtte eksperimenteres lidt for at finde de rigtige. Især skal man være opmærksom på, at apparatet som standard er indstillet til at opdage, når der er "pause" på båndet, hvorefter den starter på et nyt spor. Dette hviler på den antagelse, at der er tale om musik.
Da de fleste af arkivernes bånd indeholder interviews, hvori der er mange "pauser", måtte denne indstilling laves om således at den digitale optagelse blev ét langt spor. 

 

Tascam-apparatet overspiller fra kassettebånd til CD. Da de kassettebånd, vi er stødt på i arkivet, sjældent lige passer på en CD, har vi valgt at indspille på en genskrivbar CD (CD-RW), og derefter via en computer omdanne lydfilen til MP3-format. Ved denne konvertering sker der et kvalitetstab, men når lydbåndene indeholder interviews har vi vurderet, at dette tab ingen praktisk betydning har. 

 

Stadsarkivet har indkøbt to Tascam-apparater, dels til brug i digitaliseringsværkstedet, dels til udlån til lokalarkiverne efter behov. Til brug for lokalarkiverne fremstillede vi derfor en oversigt over vores standardindstilliner samt en brugsvejledning. De er gengivet her nedenfor.

Man kan også benytte Tascam'en til at digitalisere andre lydmedier, så længe man har en afspiller, der kan kobles til via almindelige audio-stik. Der er flere indgange på bagsiden. Det er på denne måde, vi vil digitalisere spolebånd. 

 

Tascam CC222SL Mk2

Fronten af en en Tascam CC222SL Mk2.

 

Grundindstillinger

 

1. PITCH CONTROL: Midterposition
2. INPUT 2 SEL: Disc
3. REV MODE: Venstre position
4. DOLBY NR: On
5. INPUT 1 SEL: Tape
6. CD TIMER: Off
7. MENU: Indstilling ses ved gentagne tryk, indstilling ved drej på MULTI DIAL

a) CD PITCH: ON
b) PITCH: 0.0
c) CD KEY: OFF
d) KEY LEVEL: 0
e) SRC: ON
f) VOLUME: 0db
g) A_TRK: OFF
h) A_TIME: 1 min
i) S_LVL: -24db
j) COPY ID: 1GEN
k) FADE IN: 3s
l) FADE OUT: 3s
m) DUB: VOL THRU
n) PHONO: DISC
o) MP3 DIR: OFF
p) OUT2: TAPE

 

8. MONITOR: Disc

 

 

Vejledning

 

Forudsætninger:
- Kun én side af båndet digitaliseres ad gangen.
- Båndet er optaget med en lydstyrke, der er tilstrækkelig til at kunne høres ordentligt.
- Der er tale om interviews eller anden tale, så overspilningen skal ske i ét langt track (i modsætning til at blive delt i enkelte musiknumre.

Før overspilning:

1. Båndet isættes med den side udad, som skal overspilles. CD ilægges. Hvis overspilningen skal lyttes til i hovedtelefoner, skal knappen MONITOR stilles på DISC.

2. Indstil knappen REV MODE til venstre indstilling (hvis begge sider skal indspilles efter hinanden benyttes midterste indstilling).

3. Indstil knappen DOLBY NR til ON (er også i grundindstillingerne).

4. Tryk MENU indtil der står DUB>VOL i displayet. Drej med drejeknappen (MULTI DIAL) indtil der står DUB>VOL THRU (er også i grundindstilligerne)

5. Tryk på knappen DUB 1. Herefter spoler båndet tilbage til starten, og overspilning starter.

Efter overspilning:

 

6. Hvis der ikke skal overspilles mere på CD'en trykkes på knappen FINALIZE. Displayet skriver FINALIZE OK? Tryk på drejeknappen (MULTI DIAL). CD'en færdiggøres hermed til afspilning på andet udstyr.