Spring til indhold
Luk

Lovgivning m.v.

 

Arkivloven

Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007

Hent som PDF 

Arkivbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Hent som PDF
Arkivalier i kommunerne
Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne (arkivalier efter 1.1.2007)
Hent som PDF

Primærkommunernes arkivalier

Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne.

Hent som PDF

Primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1970

Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970.

Hent som PDF

Primærkommunernes skattearkivalier før 1970

Skattedepartementets cirkulæreskrivelse af 29. juni 1979

Hent som PDF

Arkiveringsversioner

Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

 Hent som PDF
Arkiveringsversioner: Vejledning
Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007
Hent som PDF

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtaget af Odense Byråd d. 24. juni 1992

 Hent som PDF

Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)

Lov nr. 429 af 31. maj 2000

Link

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)

Lov nr. 572 af 19. december 1985

Link