Spring til indhold
Luk

Om Lokalhistorisk Bibliotek

 

Lokalhistorisk Bibliotek er den lokalhistoriske afdeling under Odense Centralbibliotek og blev oprettet 1. oktober 1977. Organisatorisk er Lokalhistorisk Bibliotek placeret under By- og Kulturforvaltningen.

 

Lokalhistorisk Bibliotek har haft til huse på Klosterbakken 2 lige siden oprettelsen og eksisterede i starten side om side med den del af Centralbiblioteket, der blev tilbage som filial, efter hovedbiblioteket flyttede ud på Ørbækvej.

Efterfølgende i 1995 flyttede hovedbiblioteket ind i Odense Banegård Center, Klosterbakken filialen lukkede samme år, og Stadsarkivet overtog lokalerne i 1998, hvorefter Klosterbakken 2 er blevet forandret til Odense lokalhistoriske højborg.

 

Lokalhistorisk Bibliotek har til opgave at indsamle og og formidle lokalhistorisk litteratur om Odense og de øvrige fynske kommuner. Samlingen består af litteratur og film om Odense og resten af Fyn fra hedenold til de nyeste kommuneplaner og udgivelser.

En anden meget vigtig opgave er arbejdet med Fynsbibliografien. I Odense Centralbibliotek har der været en lang tradition for at udarbejde en lokalbibliografi, så Fynsbibliografien er meget stor. Den omfatter stort set alt, hvad der er udkommet om Fyn og fynske forhold fra runestenene til i dag.

 

Biblioteket er i sin tid blevet opbygget med tre bogsamlinger, som grundlag:

1. Fyens Stiftsbiblioteks lokalhistoriske litteratur (Fyens Stiftssamling blev i 1960'erne overdraget til Odense Universitetsbibliotek, hvor Odense Centralbibliotek fik lov til at beholde den lokalhistoriske del).

2. Odense Centralbiblioteks bogbestand af fynsk lokalhistorie 

3. Et ukendt antal bøger købt ind hen ad vejen til samlingen.

I dag videreføres indkøb på ugentlig basis og løbende indsamling af litteratur om Fyn og fynske forhold.

 

Bibliotekets samling er rettet mod alle, der interesserer sig for slægtshistorie, forenings- og partihistorie, by- og omegnshistorie, arkitektur, virksomheder, osv.

På læsesalen er personalet altid parate til at hjælpe med lokalhistoriske spørgsmål.

På Historisk Atlas' hjemmeside er der yderligere information og billedmateriale om Odense Centralbiblioteks historie.