Spring til indhold
Luk

Om Stadsarkivet

 

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven. Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

 

Organisatorisk har Stadsarkivet siden 1. januar 2004 været en kontraktstyret enhed under Borgmesterforvaltningen.

 

Størstedelen af arkivets samlinger befinder sig i rådhusets kælder, hvor arkivet råder over ca. 3.000 hyldemeter kompaktreoler, og på fjernmagasin i Kirkendrup samt et magasin på Klosterbakken.

 

En af arkivets vigtigste opgaver er formidlingen af Odenses historie. Det sker bl.a. ved den årlige udgivelse af Odensebogen for Byhistorisk Udvalg. Odensebogen har omkring 2.800 abonnenter, og derudover sælges et stort antal hos byens boghandlere.

 

Stadsarkivet går løbende ind i projekter med indtægtsdækket virksomhed for også på den måde at få undersøgt og formidlet byens historie. En del af de bøger, der er et resultat af dette arbejde, kan ses under publikationer.