Spring til indhold
Luk

Arkivmateriale

 

Historiens Hus er både lokalhistorisk arkiv for Odense gamle købstad og kommunearkiv for Odense. Samlingerne omfatter over 5.000 hyldemeter originalt materiale. Omkring fire hyldekilometer består af arkivalier fra Odense Kommune fra 1869 og fremefter. Herudover opbevarer Historiens Hus arkiverne over de omegnskommuner, der i 1970 blev indlemmet i Odense Kommune.

 

Der er udarbejdet registranter over samtlige tidligere omegnskommuners arkiver. Desuden er der udarbejdet en generalregistrant over Odense kommunes arkiv (frem til ca. 1970) samt registranter over flere forvaltningsarkiver. Registranterne er opstillet på læsesalen, og en del af dem kan desuden ses i digital form her.

 

En lang række foreninger, virksomheder og privatpersoner i Odense har siden 1980’erne afleveret materiale til Historiens Hus, som også aktivt indsamler erindringer af og interviews med gamle odenseanere.  I dag omfatter denne samling af privatarkiver ca. 1 hyldekilometer arkivmateriale. 

 

Du kan se vores registreringer af arkivmateriale på arkiv.dk. Her bliver registreringerne lagt ud efterhånden som vi får gennemgået materialerne. Du kan herfra også bestille arkivalier til gennemsyn på læsesalen. Bemærk, at der ikke er offentlig adgang til alt materiale - det kan være begrænset af lovgivningen.Derudover er der udarbejdet registraturer over en række større odenseanske virksomheder, institutioner og foreninger. Registraturerne står på læsesalen, og nogle af dem kan også ses her.

 

Tilgængelighed

 

Arkivalier er normalt tilgængelige for alle 20 år efter de er skabt. Arkivalier indeholdende personfølsomme oplysninger er først tilgængelige efter 75 år. Man kan dog ansøge om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige.

 

Ekspeditionstid

 

Historiens Hus’s arkivalier befinder sig i forskellige magasiner på forskellige adresser. Ekspeditionstiden kan derfor variere alt efter om det bestilte er placeret i nærmagasin eller i fjernmagasin. Det er derfor en god idé at kontakte Historiens Hus inden et besøg.