Spring til indhold
Luk

Billeder

 

Historiens Hus råder over en enestående billedsamling, der består af ca. 75.000 fotografier, glasplader og dias samt over 1,3 millioner negativer. Og samlingen vokser til stadighed. De mange fotografier viser blandt andet byens gader og huse, men også begivenheder og enkeltpersoner. Billedsamlingen dækker perioden fra ca. 1860 frem til i dag, og med hovedvægten på tiden efter 1945. Fotograferne bag de mange fotografier er både glade amatører, pressefotografer og andre professionelle fotografer.

De mange billeder stammer fra blandt andet en række store afleveringer som f.eks. Fyens Stiftstidendes og freelance pressefotograf Carsten Andreasens, men også mange forskellige mindre afleveringer af private fotos af generel interesse (se oversigten nedenfor).

Fotografierne bruges f.eks. flittigt til Stadsarkivets publikationer, udstillinger og andet. De kan ses på Historiens Hus’ læsesal. Det er kun en yderst lille del af arkivets fotosamling, som i dag kan ses på internettet.

 

Der er også muligheden for at købe billeder fra samlingen, se prislisten.

 

Samling Periode Materialetype Indhold
Private fotografier  1860- Positiver, negativer, dias m.m. Alle slags
Fyens Stiftstidendes negativsamling  1943-1969 Negativer Pressefotografier
Pressefotograf Carsten Andreasen 1971-1993 Negativer Pressefotografier
Pressefotograf Jens Baagøe Sørensen 1960-1965 Negativer Pressefotografier
Pressefotograf Ole Bagger 19xx-19xx Negativer Pressefotografier
Pressefotograf Niels Nyholm Ca. 1978-2008 Negativer Pressefotografier
Freelancefotograf Poul Olsen 1964-1975 Negativer Pressefotografier
Freelancefotograf Hasse Frimodt 2005-2011 Digitale fotos Pressefotografier
Reklamefotograf Jørgen Schou 1948-1985 Negativer Reklamefotos
Portrætatelier Riny 1970-1975 Negativer Portrætter
Teater- og portrætfotograf Gunner Graham 1950-1975 Negativer og positiver Portrætter og teaterfotos
Ugeavisens billedsamling 1980-1998 Positiver Emne- og personfotos
Vej- og Spildevandsafdelingens billedsamling 1860-1980 Positiver Gadebilleder
Postkortsamling 1900-1970 Positiver Gadebilleder
Fyens Stiftstidendes navneudklip 1950-1995 Positiver Portrætter

 

1. Privatfotosamling

Historiens hus modtager løbende afleveringer fra private. På læsesalen kan man - med hjælp fra personale - søge i samlingen.
Indhold: Samlingen rummer i princippet alle former for fotografier fra portrætter og gadebilleder til ejendomsbilleder, virksomhedsbilleder m.m. Af større fotoafleveringer kan nævnes Brønsros postkortfotosamling, der indeholder fotooptagelser til postkort fra hele Fyn.

 

2. Pressefotografsamling

Historiens Hus har de senere år modtaget flere store samlinger af pressefotografi.

 

Fyens Stiftstidendes negativsamling

Stadsarkivet modtog i 1998 Fyens Stiftstidendes negativsamling af pressefotografier fra perioden 1943-1970 - en samling, der formentlig omfatter omkring 900.000 negativer. Der er gennem de senere år brugt mange ressourcer på at få negativsamlingen ordnet og registreret, så den er søgbar. Arbejdet med at knytte flere oplysninger til hvert negativ er stadig i fuld gang, men i dag er langt hovedparten af negativerne lokaliseret i avisen og har fået tilføjet oplysninger om personer, stednavne og emner.

 

I december 2008 blev en del af de digitaliserede billeder fra denne samling med tilhørende registreringer gjort tilgængelig på fynskebilleder.dk, som er et samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og Historiens Hus.

Indhold: Samlingen rummer negativer til hovedparten af de fotografier, der har været bragt i Fyens Stiftstidende - det være sig “aktuelle begivenheder”, sports- og væddeløbsbilleder eller brudebilleder.

Henvisninger: Se omtale i Stadsarkivets beretning i Odensebogen 1998ff. Se også forhenværende cheffotograf Bent Togo Andersens erindringer i Odensebogen 2006.

 

Pressefotograf Jens Baagø Sørensens negativsamling (Fyns Tidende)

Sammen med Fyens Stiftstidendes negativsamling overtog Stadsarkivet også en mindre samling negativer, som var optaget af pressefotograf Jens Baagøe, mens han var ansat på Fyns Tidende. Negativsamlingen dækker fortrinsvis årene 1961-65, og det drejer sig om ca. 60.000 negativer.

 

Pressefotograf Ole Baggers negativsamling (Fyns Tidende)

Også pressefotograf Ole Baggers negativer fra Fyns Tidende er i dag afleveret til Stadsarkivet.

 

Pressefotograf Carsten Andreasens negativsamling (Jyllands-Posten)

Stadsarkivet modtog i 2007 pressefotograf Carsten Andreasens negativsamling fra Jyllands-Postens Odenseredaktion. Samlingen dækker foreløbig årene 1971-1993 – og omfatter rundt regnet 180.000 negativer.

 

Freelancefotograf Poul Olsens negativsamling

Stadsarkivet købte i 199x freelancefotograf Poul Olsens negativsamling fra ca. 1964-75. Som freelance fotograf med hjemsted i Odense fotograferede Poul Olsen blandt andet en lang række odenseanske virksomheder til fagblade og lignende.

 

Freelancefotograf Niels Nyholms fotosamling
I 2008 modtog Stadsarkivet freelancefotograf Niels Nyholms fotosamling. Han var oprindelig uddannet lærer med levede fra ca. 1978 som professionel freelancefotograf. Han fotograferede fast for en række virksomheder og fagblade. Samlingen indeholder billeder helt frem til Niels Nyholms død i 2008.

 

Freelancefotograf Hasse Frimodts fotosamling 
Stadsarkivet indgik i 2004 en aftale med freelance fotograf Hasse Frimodt om, at han løbende afleverer sine digitale fotooptagelser til arkivet - ligesom der er truffet aftale om, at arkivet fremover modtager hans fotos. Hasse Frimodt fotograferer altovervejende til Ugeavisen, og samlingen indeholder blandt andet alle de fotos, der har været bragt i avisen. Samlingen strækker sig til og med 2011, da Ugeavisen i 2012 blev en del af Fynske Medier.

 

Reklamefotograf Jørgen Schous negativsamling
Stadsarkivet overtog i 2000 reklamefotograf Jørgen Schous negativsamling. Den odenseanske reklamefotograf arbejdede for en lang række af byens virksomheder og i fotoarkivet findes masser af produkt- og produktionsoptagelser.

 

Portrætatelier Rinys negativsamling
Portrætatelier Riny lå mellem 1970 og 1975 på hjørnet af Kongensgade og Vestergade. Virksomheden blev drevet af kompagnonerne Henny Andersen og Jørn de Place Rimmen. Stadsarkivet overtog i 1998 ca. 70.000 portrætnegativer fra atelieret, og med samlingen fulgte også en navnebog, så man kan finde ind til negativerne.

 

Portræt- og teaterfotograf Gunner Grahams fotosamling
I 2002 overtog stadsarkivet portrætfotograf Gunnar Grahams negativ- og positivsamling. Gunner Graham drev i mange år portrætatelier i Kongensgade. Han fungerede desuden som fotograf for Odense Teater og en stor del af samlingen består af teaterfotografier. Samlingen ældste billeder er fra ca. 1950 og frem 2002.
Henvisninger: Se Gunner Grahams erindringer i Odensebogen 2006.

 

3. Andre samlinger

 

Ugeavisens billedsamling
Ugeavisen Odense flyttede i 2007 i nye lokaler og i den forbindelse blev hele billedsamlingen (positiver) overflyttet til Stadsarkivet. Samlingen er delt i henholdsvis portrætter og emner, og den omfatter mange tusinde fotos fra perioden ca. 1980-1995

 

Vej- og Spildevandsafdelingens billedsamling
Samlingen kom til Stadsarkivet i 1990 og omfatter en stor samling af overvejende gadebilleder, der skildrer situationen før og efter en større vejændring. Billeder er typisk blevet brugt til stadsingeniørens beretninger. Billedsamling dækker tidsperioden fra ca. 1860 og frem til ca. 1980. 
 
Postkortsamlingen
I gennem de senere år er indkomne postkort blevet udskilt i en særlig postkortsamling, der er ordnet efter gadenavn. Samlingen er blevet suppleret med Lokalhistorisk Biblioteks postkortsamling. Postkortene viser typisk turistattraktioner, men blev også tidligere brugt til at vise almindelige gader og huse. Samlingen dækker ca. periode fra 1900 og frem til i dag.

 

Fyens Stiftstidendes navneudklip
Samlingen kom til Stadsarkivet i 1997 og består af udklip fra Fyens Stiftstidendes navnesektion. Den omfatter personer med runde fødselsdage, dødsfald m.v. I de særlige udklipskuverter er der ofte også fotografier (portrætter). Kuverterne dækker ca. 1950 og frem til ca. 1995.