Spring til indhold
Luk

Kort

 

Historiens Hus har en omfattende samling af håndtegnede og trykte kort over Odense by og omegn og også kopier af kort over det fynske område. En del af kortene er registreret i arkivdatabasen Arkibas med et stort antal søgeindgange via vej- og gadenavne, gårdnavne, institutionsnavne m.m.

 

Kortsamlingen er placeret henholdsvis på læsesalen og på magasin.

 

 

Læsesalen 

 

Her er der mulighed for at se kortblade fra vores kortskabe og fynske kort trykt i bøger.

 

Kortskabene indeholder følgende:

 

Kortskab 1

Område Type Målestok År
Odense Braunius 1593
Fyn (dækkes af to kort) Videnskabernes Selskabs Kort * 1780
Fyn Generalstabens kort fra ca. 1890
Geodætisk Instituts målebordsblade 1:20.000 og 1:25.000 fra 1900-tallet

Agedrup, Davinde, Fraugde,

Sct. Knuds Sogn, Frue Sogn,

Sct. Hans

Matrikelkort ca. 1800
Allerup-Davinde, Fjordager, Fraugde, Lumby Matrikelkort 1:10.000
Fynske købstæder Bykort
Odense Bykort 1675 - 1980'erne
Fyn og andre fynske lokaliteter (Nyborg og Assens) 1767
Danske søkort Oversigt
Fynske søer 1985-86
Farvande omkring Fyn 1:70.000 ca. 1975

 

* Videnskabernes Selskabs Kort viser den første videnskabelige korrekte opmåling af Danmark

 

Kortskab 2

Område Type Målestok    År
Fyn  1780-83
Fyn 1.25.000  ca. 1975
Fyn Generalstabens Topografiske kort 1:20.000 ca. 1890 
Fyn Geodætisk Institut (plance 3612….) 1:20.000 ca. 1960
Fyn Geodætisk Institut (plance 1312….) 1:25.000
Fyn 1.40.000 ca. 1968
Fyn 1:50.000 ca. 1977
Fyn 1:100.000 ca. 1978

 

 

Magasin 

 

Her har vi kort svarende til dem på læsesalen, samt de mere sjældne og skrøbelige kort.

 

 Kortskuffer

Område Type Målestok År
Odense og omegn Håndtegnede kortudsnit 1818-1895
Odense Købstads markarealer Markkort 1849-1902
Odense By Matrikelkort * 1:800 1878-1960
Fyn Generalstabskort og målebordsblade 1:20.000, 1:25.000 1883-1996
Odense Havn 1895-1941
Odense og omegn Oversigtskort, trykte og i kopi 1900-1950
Odenses krigshaver og kolonihaver Håndtegnede 1913-1967
Odense Fjord Søkort, farvetryk 1:20000 1927
Odense by og omegn Trykte matrikelkort 1:1000, 1:2000, 1:4000 1938-1969
Fyn Atlasblade 1:40000 fra ca. 1950
Odenses omegnskommuner Matrikelkort, kopi 1:10000 1965
Odense Bykort
Odense Kort over enkelte matrikler, håndtegnede og koloreret
Odense Tekniske kortmed planer over udstykninger, vejanlæg, kloakker m.m.

Håndtegnede, kolorerede kort, der årligt er opdateret af Stadsingeniørens afdeling.