Spring til indhold
Luk

Lyd

 

Lydsamlingen af kassettebånd eller digitale medier består hovedsageligt af interviews med gamle Odenseanere foretaget af medarbejdere i Historiens Hus. Mange af interviewene er gengivet i bøger, som Historiens Hus har udgivet, her ikke mindst Odensebogen.

 

Lydsamlingen omfatter også nogle specialsamlinger, blandt andet Odense Nærradios udsendelsesrække ”Den nysgerrige mikrofon” fra 1984-85. I denne samling findes en række interviews med odenseanske modstandsfolk.  

 

En anden specialsamling er båndoptagelserne fra Odense byråds forhandlinger fra årene 1971 og fremefter. Optagelserne erstattede i 1971 en tidligere praksis, hvor byrådsmøderne blev stenografisk refereret. Optagelserne findes i forskellige formater, nemlig fra 1971-1984 på spolebånd, fra 1984 til 1992 på kassettebånd og efter 1992 på videobånd.