Spring til indhold
Luk

Byens huse

Byens huse

 

”Der var omme i gaden et gammelt, gammelt hus, det var mere end 300 år, det kunne man læse sig til på bjælken, hvor årstallet var skåret ud tilligemed tulipaner og humleranker; der stod hele vers bogstaverede som i gamle dage”

 

Sådan indleder H.C. Andersen eventyret "Det gamle hus".

 

Huse kan fortælle historier. Det er dels historier om, hvordan vi og vore forfædre har boet og levet, og dels historier om skiftende tiders forestillinger og idealer.

Huset er den ramme, som hverdagslivet udfoldede sig i. Huset er som en slags ekstra hud, der giver trygheden om natten, beskyttelsen mod kulden og holder uønskede mennesker og dyr på afstand. Det er livets hule.

En odenseansk villa

En af de ofte meget fine bygningstegninger, der findes i byggesagerne. Tegningen her er fra 1913.

 

Byens huse hører til blandt de meste konkrete fysiske spor fra fortiden. Huse står gerne længe og overlever de fleste mennesker. Bygninger er derfor det mest håndgribelige, vi mennesker giver videre til de kommende generationer. Der er både gamle og nye huse, der er private huse og offentlige huse, der er villaer og fabrikker og der er lave og høje huse – og så er der tårne.

 

Byens huse er et spejlbillede af fortiden. De giver indtryk af Odenses rivende udvikling og utallige forandringer. Gennem husene fornemmer man tidens vingesus. Bygninger er meget synlige, og husenes samspil med omgivelserne fortæller meget om den tid, de er skabt i. Hver tidsperiode har sin måde at bygge og indrette huse på.

 

Det er ofte en stor glæde at lære byens huse bedre at kende. Den, der tager sig tid til at kigge godt efter, opdager mange spændende detaljer. Det kan f.eks. være husenes udsmykning og ornamentik. Bygningernes arkitektur kan være iscenesættelse af magthaverne, af et politisk system, af en religion, af vores private liv, og husenes arkitektur afspejler det verdensbillede og de symboler, som herskede, da husene blev bygget. Den opmærksomme iagttager kan aflæse disse signaler.

 

Læs i øvrigt også artiklen om Odenses villlaer

 

“Hvad skal man med et hus, hvis man ikke har en anstændig planet at sætte det på?”

 

Henry David Thoreau (1817-1862).

 

Bliv dus med huset

 

Interessen for ejendomshistorie har været støt stigende. Mange nye husejere vil gerne kende deres nye hjems historie, og slægtsforskere vil gerne vide mere om forfædrenes ydre rammer. Denne lille guide er tænkt som en indføring til Historiens Hus’ samling for folk, der vil begynde på at lave ejendomshistorie.

 

I Historiens Hus finder du en omfattende samling af litteratur og utrykt materiale, der kan fortælle om byens huse. I byggesagsarkivet kan man f.eks. se de originale tegninger og dokumenter, som f.eks. byggeansøgninger med beskrivelser af bygningerne. En byggesag kan indeholde arkitekt- og facadetegninger, situationsplaner, byggeanmeldelse, brevveksling mellem bygherre, arkitekt og myndigheder, udstyknings- og kloakplaner og meget mere. I Historiens Hus findes også sager vedrørende nedrevne bygninger.

 

Oplysninger fra byggesagsarkivet kan suppleres med en række andre materialer fra f.eks. billedarkivet og aviserne. Se guiden til ejendomshistorie.