Spring til indhold
Luk

Fynske varsler og spøgerier

Fynske varsler og spøgerier
 

”Af en kone, der havde boet i Odense, har min moster hørt følgende, der har tildraget sig i Odense”. Sådan begynder en fortælling, som Dansk Folkemindesamling fik i 1927. Historien handler om et værelse, hvori der stod en seng. Hver nat kom der en sortklædt kvindeskikkelse og stillede sig ved sengen. Kvinden sagde ikke noget, hun stod der bare, men ingen brød sig om at sove i den seng. Sådan var det i mange år, indtil gulvet under sengen en dag blev brudt op, og man fandt skelettet af en gammel bissekræmmer, der i sin tid var sporløst forsvundet. Hans kone havde fået ham skaffet af vejen og gemt liget under gulvbrædderne. Ingen opdagede noget, mens hun var i live, men da hun døde, fik hendes fredløse ånd ikke ro. Det skete først, da skelettet af husbonden blev fjernet, og hendes ugerning blev opdaget.

 

Claus Thøgersen fot.

 

”En familie var for mange år siden på en køretur på Fyn i nærheden af Odense”, lyder en anden beretning, som blev indleveret i 1935. ”Pludselig siger en ældre dame, som var med på vognen: ”Lad os holde et øjeblik, der kommer min søn løbende ovre på marken, lad os tage ham med”. Hun blev meget forbavset over at se ham, da han var ude at sejle i disse dage, hvor køreturen fandt sted. Vognen standsede, men hun så pludselig skikkelsen forsvinde igen. Nogle dage efter erfarede hun, at hendes søn var druknet på nøjagtig samme tid, som hun havde set ham”.

 

Claus Thøgersen fot.

 

Det fortælles, at da Højby Kirke skulle indvies, stod Fanden udenfor og kiggede ind over muren. Da man så pludselig begyndte at ringe med kirkeklokkerne i tårnet, blev han så forskrækket, at han trykkede sin hånd mod en gærdesten og efterlod et mærke i stenen af tre fingre. Mærket kan stadig ses.

En gårdmand fra Etterup i Rørup Sogn stod en måneklar nat i sin port og nød en pibe tobak. Da så han en lydløs procession komme langsomt hen ad vejen - en ligskare. Forrest kom ligvognen, der så mærkeligt bekendt ud, lige som mange af folkene og de øvrige vogne i ligskaren. Det gik op for ham, at vognen var hans egen, og han sad selv som kusk, omgivet af sin familie. Gårdmanden skyndte sig indenfor og gik i seng. Hvad synet skulle betyde fandt han aldrig ud af.

 

Ritmester Erik Lykke arvede en del af herregården Skovsbo ved Rynkeby i 1680'erne. For at skaffe penge til at købe hele gården, forskrev han sig til Djævelen. Da Lykkes dage var ved at rinde ud, kom den Onde efter ham. Lykke flygtede ned i kælderen, men blev fanget af Djævelen, der dræbte ham mod kældermuren og fløj med hans sjæl gennem det grønne værelse og ud gennem vinduet. Vinduet i det grønne værelse har aldrig siden kunnet være hel, uanset hvor mange ruder man satte i...

 

 

Anna J. Hansen: "Sagn, spøgelser og anden overtro på det nordlige Fyn", Mølle Forlaget 1996

 

Anna J. Hansen: "Sagn, spøgeri, hekseri og gamle skikke på øerne i Det Sydfynske Øhav" Seniorforlaget 1981

 

 

 

Bo Bomuld Hamilton-Wittenforf: "Guide til det okkulte Danmark ", Documentas 2007