Spring til indhold
Luk

Vejviser til Fyns lokalhistorie

Der findes mange udviklingstiltag af lokalhistorisk formidling på internettet. Der er lavet hjemmesider med virtuelle byvandringer og generelle hjemmesider for arkiver, biblioteker og museer, hvor den pågældende bys og områdes historie er beskrevet, samt meget mere. 

Ud over de lokalhistoriske projekter, virtuelle kort og andre lokalhistoriske hjemmesider, som vi omtaler på vores andre undersider, så er her en liste over andre besøgsværdige hjemmesider, som viser den fynske lokalhistorie på nye måder:  

 

Historisk Samfund Fyn   

Historisk Samfund for Fyn har til formål at udbrede kendskabet til den fynske historie.

Foreningens flagskib er Fynske Årbøger med artikler om alle sider af den fynske historie fra oldtid til nutid. 

 

Landsarkivet for Fyn  

Landsarkivet for Fyn opbevarer primært arkivalier fra lokale statslige myndigheder i det fynske område, men samlingerne rummer også afleveringer fra andre end de afleveringspligtige embeder.

 

I arkivets samlinger har du endvidere mulighed for at undersøge bygningshistorie, adoptionshistorie, faderskabssager, ejendomshistorie, skifter efter afdøde, værnepligt, retshistorie mm. Mulighederne er mangfoldige i landsarkivets samlinger, der både kan bruges til slægtshistorie og andre historiske undersøgelser.

 

Odense

  Georg Brauers kort over odense fra 1593

 

Dansk Center for byhistorie - Odense   

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 af det daværende Historisk Institut - nu Institut for Kultur og Samfund - ved Aarhus Universitet og Købstadsmuseet Den Gamle By.

 

Dansk Center for Byhistorie har været med til at udvikle Den digitale Byport.

Der er gode oplysninger at hente om Odense og de andre købstæder i Danmark.

 

 

Odense Bys Museer

Odense Bys Museer har ansvaret for Odenses og Fyns arkæologi og fortidsminder, Odenses og Fyns historie, bygningshistorie og topografi, H.C. Andersen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen. Odense Bys Museer varetager ligeledes det lovpligtige antikvariske arbejde for nyere tid inden for Nordfyns og Odense kommuner.

Odense Bys Museer har ud over museumsbygningerne en rigtig spændende hjemmeside med mange digitale projekter, der formidler Odense og Fyns historie. Der er både noget for børn og voksne.

 

Tidens Samling 

Tidens Samling er en levende nutidssamling i Odense. Her kan man opleve interiører, klædedragter og brugsgenstande, der tilsammen danner et billede af det 20. århundrede i Danmark. 

Den permanente udstilling består af stuer med originalt interiør, som repræsenterer tiden fra 1900 og frem til 1980'erne. Oplev den særlige atmosfære fra hvert årti.  

 

Bogense

 

Nordfyns historie  

På nordfynsk.dk kan man finde kultur- og lokalhistoriske artikler og billeder fortrinsvis fra Lunde, Skam og Skovby Herreder. På siden kan du også finde gode informationer om Otterup Geværfabrik, beretninger om kristne, frimenigheder og lignende, mad, tekstiler og meget mere. 

 

Middelfart  

 

Middelfart Museum  

Middelfart Museum er indgangen til alt, hvad der har med historie at gøre i Middelfart Kommune og det tidligere Vends Herred.
Her finder du permanente udstillinger om Middelfart og Nordvestfyn, om marsvinefangst, om Lillebæltsbroerne og den meget kendte Psykiatriske Samling.

Hjemmesiden er et meget godt supplement til museets udstillinger – der er rig mulighed for at læse artikler, se billeder, osv.

 

Assens

Museum Vestfyn  

Museum Vestfyn er det kulturhistoriske hovedmuseum for Assens Kommune og forsøger gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde at sikre kulturarven.

 

Faaborg

 

Øhavsmuseet

Øhavsmuseet er et samlet museum for Det sydfynske Øhav og Sydfyn, der tilbyder indsigt i og oplevelser af områdets kulturarv og historie. Museet løser derudover opgaver på regionalt, nationalt og internationalt plan. Med afsæt i blandt andet ansvar for og kompetence inden for marinarkæologi, den Kolde Krig og konservering. 

 

Svendborg

 

Svendborg Historie  

Svendborg Historie er til inspiration for borgere og turister der ønsker at gå på opdagelse i en af Danmarks mest spændende historiske søfartskommuner. Der er masser af artikler, billeder og skæve fortællinger.

Svendborgs historie blev etableret i et samarbejde mellem Schack - Lokalhistorisk Samvirke i Svendborg Kommune, Svendborg Museum og Svendborg Bibliotek.  

 

Nyborg

 

Nyborg fæstning Nyborg Slot

Nyborg Fæstning har flere århundredes lang historie bag sig, og denne spændende og informationsrige hjemmeside er blevet til i kraft af Fonden for Nyborg Fæstning, som har til hovedformål:

At genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres.

At gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

   

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv  

De tre lokalhistoriske arkiver i Nyborg Kommune er selvstændige afdelinger af Nyborg Bibliotek og omfatter Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv. 

   

Kerteminde

 

Kertemindes Historie  

Kertemindes Historie er tænkt som en inspiration for alle, der har lyst til at vide mere om Kertemindes spændende og ganske dramatiske historie - fra oldtiden til vore dage. Bag hjemmesiden Kertemindes Historie står Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv og Kerteminde Museer (Østfyns Museer).