Spring til indhold
Luk

Eksempler

Her er en række interessante eksempler på personer i Odensedatabasen.

 

Christian Gormsen Biering

 

Grundlægger af Fyens Stiftstidende.

 

 

Ole Nielsen og Anna Cathrine Ibsdatter

 

Medlemmer af en nordøstfynsk tyvebande. Da myndighedernes greb strammedes om banden, stolede medlemmerne ikke på hinanden, og disse to besluttede sig for at ombringe et tredje medlem, som de ikke mente ville være i stand til at holde tæt under et forhør. Offeret blev budt på æbleskiver med rottegift. Det overlevede han ikke. Ole Nielsen og Anna Cathrine Ibsdatter blev henrettet med sværd på Torvet (Albani Torv) d. 10.1.1782. De øvrige bandemedlemmer fik legemsstraf og langvarige fængselsstraffe.

 

 

Mads Nielsen Tollelund (el. Tolderlund)

 

Krofatter på Vestergade. Han fik mindst 14 børn - hvoraf de fire døde som spæde - med to koner. Ved hans død i 1786 blev hans bo opgjort til den formidable sum af 3500 rigsdaler.

 

 

Henrik Bille-Brahe

 

Stiftamtmand på Fyn 1767-89.

 

 

Frederikke Sophie Langgreen

 

Datter af byfoged Niels Langgreen (d. 1743). Frederikke mistede sin far, da hun var 21. Hun og moderen, Kirstine, var fattige og levede af almisser. Som 23-årig blev Frederikke gift med den ligeledes fattige militærmusiker Johan Daniel Turck. Det første barn, Margrete, kom til verden under 3 måneder efter brylluppet. Hendes mand, Johan Daniel, fik angivelig en dreng, Peter, i 1749 – da han havde været gift i fire år – med en anden kvinde, Margrete Olesdatter. Peter døde i 1754.

I årene 1745-59 fødte Frederikke i alt otte børn, hvoraf i hvert fald tre døde som små. En sådan børnedødelighed var ikke usædvanlig på dette tidspunkt.

Da Frederikke var 40 år gammel døde hendes mor. Måneden efter afgik hun selv ved døden.  

 

 

Augustus Martfeldt 

 

Borgmester i Odense 1743-63.

 

 

Laurids Erichsen

 

Borgmester i Odense 1748-1755.

 

 

Jens Nielsen (Ladorph)

 

Borgmester i Odense 1751-63.

 

 

Worath Holm

 

Borgmester i Odense 1755-63.

 

 

Michael Seidelin

 

Borgmester i Odense 1763-92.