Spring til indhold
Luk

Erhverv

Mange af de erhverv, der er nævnt i Odensedatabasen, kan være vanskelige at forstå nu om dage. Dels har man andre ord for de samme erhverv, dels er mange erhverv forsvundet - eller afløst af andre - siden 1700-tallet. Her giver vi derfor en "oversættelse" af de sværeste.

 

I kilderne er mange erhverv skrevet forskelligt og stavet forskelligt, ligesom navnene er det. For at gøre erhvervsbetegnelser søgbare har vi konstrueret en række samlebetegnelser, som kan ses under avanceret søgning, i rullelisten "Erhvervsgruppe". I ordlisten herunder er de nutidige skrivemåder fra denne liste benyttet.

 

Amtsforvalter: Den kongelige embedsmand, der inddrev statsskatterne.

 

Bjergmand: Eneboer, særling.

 

Blegemand: Levede af at blege klæder.

 

Bælgetræder: Trådte en blæsebælg, især hos en smed eller til et kirkeorgel.

 

Bødker: En håndværker, der fremstillede tønder, kar, spande o.lign. af træstave.

 

Fanesmed: En beslagsmed ved rytteriet.

 

Felbereder: En håndværker, der tilberedte skind; også kaldet en hvidgarver.

 

Feltskærer: Militær"læge", egl. en barber, der var tilknyttet militæret, og som kunne foretage amputationer og anden nødtørftig behandling.

 

Fiskebløder: En håndværker, der producerede tørfisk.

 

Foged: Samlebetegnelse, der dækker over mange slags opsynsmænd: Ridefogeder, ladefogeder, skovfogeder mv.

 

Gevaldiger: En militær opsynsmand og straffefoged.

 

Grenader: En menig soldat indenfor hærens tunge eliteinfanteri.

 

Gørtler: En håndværker, der producerede messingvarer, såsom håndtag, beslag mv.

 

Hører: Kan være en lektiehører, dvs. en person, der hørte skoleelever i lektierne uden at være en egentlig lærer. Kan dog også være f.eks. landstingshører, dvs. dommer.

 

I tjeneste: Tjenestefolk.

 

Kalkslager: En (fattig) arbejdsmand, der levede af at knuse kalk og blande det med ler og vand. Denne blanding "beslog" man huse med.

 

Kursmed: En militær smed, der foruden smedearbejdet også fungerede som dyrlæge.

 

Lædertover: Håndværker, der efterbehandlede garvet læder og gjorde det glat og rent.

 

Musketer: En almindelig menig soldat i hæren.

 

Natmand: Natrenovationsmand, håndterede tømning af latriner.

 

Pjaltekræmmer: En fattig person, der tiggede ved at sælge usle varer, ofte klude o.lign.

 

Possementmager: Håndværker, der fremstillede snore, kvaster, tresser, guldtråde og anden pynt.

 

Rendemester: Embedsmand, der førte tilsyn med byens vandrender.

 

Skarpretter: En bøddel, der forestod henrettelser og anden offentlig afstraffelse.

 

Stodderfoged: Lavere embedsmand, der førte tilsyn med almisselemmer og anholdt tiggere og løsgængere.

 

Sværdfeger: En våbensmed, der producerede sværd og knive.

 

Tærsker: En daglejer på landet, hyret til at tærske korn.