Spring til indhold

Sommerudstilling 2020: Befrielsessommeren 1945

Udstilling om en vild sommer

Modstandsfolk med arrestant på ladet af en lastbil 1945
Torvedag på Albani Torv ca. 1940-45. Fot: Carl Adolf Bjørn Jensen

”Her er London”. Fredag den 4. maj 1945 lyttede odenseanerne med, da BBC’s dansksprogede nyhedsudsendelse meddelte den danske befolkning, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Fem års tysk besættelse var hermed slut, og Danmark var atter frit. I det øjeblik var stemningen euforisk og samhørigheden stor. Odenseanerne fejrede befrielsen, friheden og ikke mindst modstandsbevægelsen, som fik æren for, at Danmark endte blandt de allierede, der havde besejret Nazityskland.

Krigen var ovre – eller var den? Krig er kaos, fred er orden. Eller sådan plejer vi i hvert fald at se det. Men det er nok noget forenklet. Befrielsessommeren 1945 var en på mange måder voldsom brydningstid, der trak tråde tilbage til besættelsen, men som også pegede fremad.

Omdrejningspunktet for Historiens Hus nye udstilling er Befrielsessommeren 1945, hvor der fortælles om det blodigste år i Odense bys nyere historie. Selve befrielsesdagen begyndte med vild jubel og glæde, men udviklede sig til at blive meget dramatisk med flere skududvekslinger og dødsfald. Udstillingen følger de afgørende måneder mellem den euforiske befrielse i maj og de følgende måneder, hvor boblende optimisme afløses af nye udfordringer og en vis form for mismod.

De sidste måneder af besættelsen havde været brutale med deportationer, drab og bombesprængninger, og det satte sit præg på befrielsen. Hævntørsten var stor, og selvtægten udbredt. Hundredvis af mænd og kvinder blev arresteret – mange flere, end der blev dømt ved det senere retsopgør. Det mest påtrængende var netop opgøret med dem, der havde hjulpet eller samarbejdet med fjenden. Men hvor gik grænsen for at hjælpe eller samarbejde? Ja, dilemmaer stod i kø.

Efterkrigstidens begyndelse. Byen var forsat fyldt med våben og ammunition i tiden efter befrielsen. Det førte til mange ulykker, flere med dødelig udgang, og bidrog til at gøre 1945 til det uden sammenligning mest blodige år i byens moderne historie. Men befrielsessommeren var også en periode, hvor byen løste store opgaver. Man tog sig af russiske krigsfanger og sågar tyske flygtninge, og selv om basale varer var rationerede, og sortbørshandlen florerede, samlede man ind og hjalp folk i nød i Norge og Holland.

Det er ingen overdrivelse at sige, at i løbet af befrielsessommeren blev grunden til efterkrigstidens samfund lagt. Men det var også her fortællingen og erindringen om besættelsen blev formet, og den handlede i høj grad om modstandsbevægelsen og sammenholdet.

I udstillingen fortælles historien i tekst og billeder, hvoraf flere fotos er blevet farvelagt ved hjælp af et billedbehandlingsprogram.

Udstillingen er støttet af Møllerens Fond.

Befrielsessommeren 1945 kan ses i Historiens Hus foredragssal fra den 12. august og frem til den 24. september. Der er gratis adgang. 

 

Opdatering: Sidste chance for at se udstillingen i Historiens Hus i denne omgang er 8.12.2020. Historiens Hus lukker herefter p.g.a. corona-restriktioner. Forhåbentlig får vi muligheden for at åbne udstillingen igen efter 3.1.