Spring til indhold

Leje af foredragssal

Historiens Hus' foredragssal kan lejes til kulturelle arrangementer.

Talerstolen i Historiens Hus
Talerstolen i foredragssalen
Mulighed for booking og nærmere oplysning vedrørende priser og servicedeklaration sker ved at kontakte overassistent Ingrid Bundgaard på tlf. 6551 4427 eller på historienshus@odense.dk.

 

Foredragssalen

Foredragssalen på 1. sal er på ca. 120 m2. Der er 100 stole samt 2 konferenceborde. Der forefindes mikrofon, lærred, projektor, dvd-afspiller og trådløs internetopkobling (bærbar computer skal man selv medbringe). Der findes en vejledning i brug af inventaret i skabet i foredragssalen.

 

Hvilke typer arrangementer?

Salen kan benyttes til foredrag, møder og andre kulturelle arrangementer.
Der kan ikke lejes til private fester og lignende.

 

Hvem kan leje?

Foreninger, organisationer, selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen og enkeltpersoner.

 

Hvilket tidsrum kan lokalerne lejes?

Foredragssalen på 1. sal udlejes mandag-onsdag: 17.00-23.00, torsdag 18.30-23.00. Der udlejes ikke i juni, juli og august måned.

 

Røgfrit miljø

Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt i hele bygningen. 

 

Rengøring m.v.

Lokalet skal efter endt brug afleveres i samme stand, som de forefandtes ved lejemålets påbegyndelse. Inventaret skal stå i lokalet, som det forefandtes før brugen. Er oprydningen mangelfuld, betaler brugeren for den derved nødvendige rengøring og/eller genopstilling af udstyret. Ødelagte effekter og inventar erstattes af brugeren til nyprisanskaffelse.

 

Parkering

Der kan ikke anvises parkeringspladser på kirkepladsen, men nødvendig af- og pålæsning må finde sted.

 

Øvrige forhold

Adgang til lokalet sker via kirkepladsen. Bygningen har p.t. ingen elevator, hvilket desværre gør salen uegnede til brug for kørestolsbrugere.
Der må ikke slås søm i væggene, ligesom der ikke må ske ophængning ved opklæbning med tape eller lignende. Der er fire toiletter i kælderen og et toilet på 1. sal.

 
Ansvarshavende lejer

Reservation af salen kan ske indtil 3 måneder før arrangementets afvikling. Aftale om leje indgås skriftligt. Af lejeaftalen skal fremgå, hvem der er den personligt ansvarlige for bookingen.

Aftalen betragtes som endelig, når kontrakten foreligger i underskrevet stand af parterne, og når lejen er indbetalt kontant. Indbetalt lokaleleje kan ikke refunderes.


Ansvarsforhold i øvrigt

Odense Kommune er ikke ansvarlig for tyveri, hærværk m.v.

Betaling af eventuelle afgifter til Koda eller andre ophavsretshavende organisationer er Odense Kommune uvedkommende.
Den ansvarshavende ifølge kontrakten vil kunne blive gjort ansvarlig for eventuelle skader på inventar m.v.
Garderobe er på eget ansvar.