Spring til indhold
Nyhed

Erindringsindsamlingen - hvad sker der nu?

09-12-2019

Den store erindringsindsamling 2019 er overstået

Erindringsindsamling

Odense Kommunes store erindringsindsamling er slut, og Historiens Hus har modtaget hele 305 erindringer fra odenseanere – og ex-odenseanere! Indsamlingen er gået over al forventning, og vi har opnået det, vi håbede på, da vi søsatte indsamlingen i foråret: at få dokumenteret så mange aspekter af byens fortid som muligt. 

Gennem erindringerne er vi blevet lukket ind i såvel kendte som ukendte miljøer af byens fortid. Vi er blevet ført tilbage til det gamle industrisamfund, vi har været på besøg hos rig og fattig, set velfærdssamfundets blomstrende forstæder, vi har taget turen væk fra krige i den store verden til sikkerheden i Odense, vi har hørt om udfordringerne som indvandrer og som handicappet og meget, meget mere! Stadsarkivet – og dermed Odense – har således fået dokumenteret vigtige aspekter af byens nyere historie! Der skal lyde et STORT TAK til alle, som har bidraget!

Hvad sker der nu? Nu forestår der et stort læsearbejde, og i det tidligere forår vil en dommerkomite bestående af professor Johs. Nørregaard Frandsen, Odenseredaktør Erik Thomsen, museumsejer Cæcilie Ning Hage, TV-journalist Signe Ryge og stadsarkivar Johnny Wøllekær udvælge de bedste erindringer og fordele den samlede præmiesum på 30.000 kr.!