Spring til indhold

Avissamlingen

Avissamlingen består af fynske aviser fra 1772 og frem.

Avissamlingen
Unge mænd læser den første Fyens Stiftstidende efter avisstrejken i april 1956. Fyens Stiftstidendes pressefotografer.

Historiens Hus har en meget stor avissamling, der primært omfatter de fynske regionalaviser og de odenseanske lokalaviser.

 

Avissamlingen er opdelt efter:

De indbundne aviser  
De mikrofilmede aviser
Udklipssamlingen  

Desuden kan du evt. få gavn af:

Statens Avissamling  
Elektronisk adgang til de fynske aviser

 

Den samlede oversigt over avissamlingen ses i avisfortegnelsen.

 

De indbundne aviser

 

Samlingen består af de originale aviser i indbunden stand, hvor bindene er inddelt på år, kvartalsvis eller månedsvis. Den første fynske avis udkom i 1772. Som eksemper på de indbundne aviser kan nævnes:

 

Fyens Stiftstidende fra 1772

Fyens Tidende 1872 - 1979

Fyns Venstreblad 1892 - 1958

Fyns Socialdemokrat 1896 - 1971

Også de illegale blade, som for eksempel "Trods Alt", "Folkets Vilje. Landets Lov" haves i samlingen fra 1942 - 1949.

 

De mikrofilmede aviser

 

Vi har en stor del af de fynske aviser på mikrofilm, men antallet af mikrofilmede aviser er ikke så omfattende som antallet af indbundne aviser.

Mikrofilmsamlingen består af:

 

Fyens Stiftstidende 1772 - juni 2001

Fyns Tidende 1950 - 1967 og 1976 - 1979

Fyns Socialdemokrat 1896 - 1967

Besættelsens illegale blade for Fyn 1940 - 1945

Langelands Tidende januar 1965 - november 1978 (januar 1967 til december 1969 mangler)

Middelfart Venstreblad januar 1965 - april 1993

Vestfyns Tidende (Assens) januar 1976 - november 1978

 

Udklipssamlingen

 

Udklipssamlingen er påbegyndt i 1979/80, hvor der blev taget initiativ til at gemme væsentlige artikler fra Fyens Stiftstidende og Odense Posten/Ugeavisen ved at klippe fra aviserne. Udklippene afspejler udvikling i Odense - det odenseanske byliv, erhvervsvirksomheder, byhistorie, Odenses gader og bydele, byplanlægning, politik, foreninger, personer, etc. Der er også udklip om resten af Fyn, dog i mindre omfang.

 

Vi ophørte med at klippe i 2007, da avisartiklerne blev søgbare i databasen Infomedia.

 

Fyens Stiftstidendes artikler er også søgbare på www.fyens.dk fra Odense Bibliotekerne. Er man selv abonnent har man ligeledes adgang til artikler fra 1772 og frem.