Spring til indhold

Fynsbibliografien

Fynsbibliografien er databasen med litteraturhenvisninger til al væsentlig litteratur om Fyn og fynske forhold. Databasen opdateres løbende. .

Fynsbibliografien

I Fynsbibliografien kan man finde:


Lokalhistoriske bøger, tidsskrifter, årbøger og artiklerne i disse. Film og jubilæumsskrifter registreres også. I alt flere end 58.000 litteraturhenvisninger om Fyn og fynske forhold.

 

Du kan bruge menuen for at gå direkte til Fynsbibliografien.

 

Fynsbibliografiens historie. 


I Odense Centralbibliotek har der været en lang tradition for at udarbejde en lokalbibliografi.

Allerede i 1945 udgav biblioteket ”Litteratur om Odense” udarbejdet af daværende leder af læsesalen Vibeke Hedemann og leder af bibliotekets katalogafdeling A. Tiedje.

 
A. Tiedje fortsatte i årene derefter med at udarbejde lokalbibliografier, bl.a. medvirkede han ved den første vejledning til brug for udarbejdelse af lokalbibliografier.

Samtidig udarbejdede han over en årrække en lokalbibliografi om hele Fyn, der i alt væsentligt dækkede årene indtil 1965.

I slutningen af 1970’erne blev Tiedjes arbejde genoptaget og videreført af Arne Stricker Petersen, og 3-binds værket ”Fyns Amt til 1975 (1983-1984)”, som udkom i 1983, dækker årene frem til og med 1975.


Fra 2000 registreres Fynsbibliografien i en database. I 2007 blev den trykte bibliografi indscannet og gjort søgbar i databasen, som løbende opdateres.

 

Bibliografier for andre dele af Danmark


Der udarbejdes lokalbibliografier andre steder i Danmark, og der kan søges i alle lokalbibliografierne i bibliotek.dk.