Spring til indhold

Arkivsamlingen

Arkivets samling består af dokumenter fra Odense Købstad og Odense Kommune.

Arkiv

Historiens Hus (Stadsarkivet) er både lokalhistorisk arkiv for Odense gamle købstad og kommunearkiv for Odense. Samlingerne omfatter over 5.000 hyldemeter originalt materiale. Omkring fire hyldekilometer består af arkivalier fra Odense Kommune fra 1869 og fremefter. Herudover opbevarer Historiens Hus arkiverne over de omegnskommuner, der i 1970 blev indlemmet i Odense Kommune. 

Der er udarbejdet registranter (fortegnelser) over samtlige tidligere omegnskommuners arkiver. Desuden er der udarbejdet en generel registrant over Odense kommunes arkiv (frem til ca. 1970) samt registranter over flere forvaltningers arkiver. Registranterne er opstillet på læsesalen. 

En lang række foreninger, virksomheder og privatpersoner i Odense har siden 1980’erne afleveret materiale til Historiens Hus, som også aktivt indsamler erindringer af og interviews med gamle odenseanere.  I dag omfatter denne samling af privatarkiver ca. 1000 hyldemeter arkivmateriale.  

Du kan se vores registreringer af arkivmateriale på arkiv.dk. Her bliver registreringerne lagt ud efterhånden som vi får gennemgået materialerne. Du kan herfra også bestille arkivalier til gennemsyn på læsesalen. Bemærk, at der ikke er offentlig adgang til alt materiale - det kan være begrænset af lovgivningen. Der er dog altid mulighed for at ansøge om adgang til specifikke sager, som ikke er almindeligt tilgængelige.