Spring til indhold

Arkivadgang

Her kan du komme i kontakt med Stadsarkivet med sikker digital post

Stadsarkivets samlinger af arkivalier (fysiske dokumenter og data) er almindeligt tilgængelige for offentligheden, når de er 20 år gamle. Dog stiger denne grænse til 75 år, når arkivalierne indeholder oplysninger om personers private forhold. Enhver kan indgive en begrundet ansøgning om hvorfor de bør have adgang til noget bestemt materiale, som ikke er almindeligt tilgængeligt. Det kan du gøre her via sikker digital post. Du skal bruge NemID.

 

Arkivadgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier

 

Du har også mulighed for at spørge, hvad vi ligger inde med vedrørende dig selv. Du skal angive, hvilken myndighed, oplysningerne er behandlet af, så vær venligst så præcis som mulig, så vi kan finde materialet til dig.

 

Ønsker adgang til egne oplysninger