Spring til indhold

Arkivadgang

Her kan du få adgang til forskellige beskyttede arkivalier i vores samlinger

En nøgle i en lås

Arkivadgang til bestemte sager, som ikke er umiddelbart tilgængelige

 

Stadsarkivets samlinger af arkivalier (fysiske dokumenter og data) er almindeligt tilgængelige for offentligheden, når de er 20 år gamle. Dog stiger denne grænse til 75 år, når arkivalierne indeholder oplysninger om personers private forhold. Enhver kan indgive en begrundet ansøgning om hvorfor de bør have adgang til noget bestemt materiale, som ikke er almindeligt tilgængeligt. Det kan du gøre her via sikker digital post. Du skal bruge MitID.

Du skal i forbindelse med ansøgningen angive:

1. Hvilke materialer, du ønsker adgang til.

2. Formålet med din brug af materialerne.

 

Bemærk at denne funktion KUN er til ansøgninger om adgang til materialer, som ikke er almindeligt tilgængelige. Ved almindelige generelle spørgsmål om Odenses historie bedes du blot kontakte os via normal mail eller telefon.

 

Adgang til dine egne personoplysninger

 

Du har også mulighed for at spørge, hvad arkivet ligger inde med vedrørende dig selv. Du skal angive, hvilken myndighed, oplysningerne er behandlet af, så vær venligst så præcis som mulig, så vi kan finde materialet til dig. Adgangen vil kun gælde oplysninger om dig selv, ikke andre personer.

 

Eksamensbeviser

 

En særlig slags egne personoplysninger er eksamensbeviser. Hvis dit eksamensbevis er bortkommet, og din skole optræder på listen over folkeskolearkiver på Stadsarkivet, kan du bestille en kopi af dit eksamensbevis ved at klikke på "Bestil kopi af eksamensbevis" her på siden. Du kommer her ind på et skema, du skal udfylde og sende til os.