Spring til indhold

Bogsamlingen

Den lokalhistoriske bibliotekssamling rummer over 18.000 poster, når man søger i Odense Bibliotekernes database.

Bogsamlingen

Den lokalhistoriske bogsamling er en samling, som i 1970’erne blev samlet i sin helhed bestående af ca. 500 bind fra Fyens Stiftsbibliotek, Centralbibliotekets daværende lokalhistoriske samling på ca. 300 bind og endelig de bind, der var indkøbt til at danne rammen om det dengang nyopstartede Lokalhistoriske Bibliotek. Efterfølgende er der kommet mange flere bind til.

I Historiens Hus er bibliotekssamlingen henholdsvis placeret på læsesalen og i magasiner. På læsesalen er alt frit tilgængeligt, og fra vores magasin hentes materialer frem efter ønske.

Intet udlån

Materialerne er altid til rådighed, da intet lånes ud fra samlingerne i Historiens Hus. Nogle af titlerne findes til udlån i andre af centralbibliotekets afdelinger. 

 

Bøger og årbøger 

Historiens Hus har en stor samling af bøger og årbøger om Fyn og fynsk lokalhistorie. Bøger og årbøger er opstillet efter 4 geografiske inddelinger: Danmark, Fyn, Odense og de øvrige fynske kommuner. Inden for de enkelte områder er bøgerne opstillet emnemæssigt.

Danmark

Her står de landsdækkende opslagsværker, leksika, registraturer og ordbøger. F.eks. Trap Danmark, Avisårbogen, Kraks Blå Bog, erhvervstaterne, Dansk Biografi Leksikon, m.m.

Desuden bøger inden for alle emner, hvori fynske forhold også er beskrevet.

Fyn

Her står bøger om hele Fyn eller større dele af Fyn. 

Odense

Odense er Fyns ”hovedstad”, og litteraturen om byen og byens historie er omfattende. Det største værk om Odense er Odense Bys Historie bind 1-10. Den mest kendte årbog om Odense er Odensebogen, som startede i 1990.

Fynske Kommuner

Her står de enkelte egnes by- og sognehistorie.

Indtil den seneste kommunalreform i 2007 har bøger og årbøger været opstillet efter de kommuneinddelinger, som blev vedtaget i 1970. Efter den seneste kommunalreform er opstillingen tilpasset de nye kommuner. Her ses den nye opstilling:

    Assens: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup
    Faaborg-Midtfyn: Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev
    Kerteminde: Kerteminde, Langeskov og Munkebo
    Langeland: Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær 
    Middelfart: Ejby, Middelfart og Nørre Aaby 
    Nordfyns: Bogense, Otterup og Søndersø 
    Nyborg: Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 
    Svendborg: Egebjerg, Gudme og Svendborg 
    Ærø: Marstal og Ærøskøbing 
    Lillebælt er opstillet særskilt. 
    Storebælt er opstillet særskilt

 

Tidsskrifter

Historiens Hus har en omfattende samling tidsskrifter fra hele Fyn.

Tidsskrifterne er udgivet af bl.a. fynske idrætsforeninger, partiforeninger, uddannelsessteder, sygehuse og beboerforeninger. Kirkebladene fra de fynske kirker indgår også i vores samling. 

 

Pjecer, brochurer og andre småtryk

I Historiens Hus findes en samling af pjecer, brochurer og andre småtryk fra Fyn og omkringliggende øer opbygget fra 1978, og der er i årenes løb kommet endnu ældre publikationer til. Her er brochurer fra mange forskellige foreninger og arrangementer, kunstudstillingsfoldere, gamle turistbrochurer og små kommunale publikationer. 

 

Plakater

Samlingen indeholder plakater fra 1979 til i dag, primært fra Odense , og de er ordnet efter de institutioner, der har udsendt plakaterne.

Som eksempler kan nævnes:

    Udstillingsplakater fra Brandts Klædefabrik, Fyns Kunstmuseum og andre fynske udstillingssteder.
    Programplakater fra Odense Teater, diverse spillesteder og fra kirkekoncerter.
    Arrangementsplakater fra Fjordens Dag og Eventyrløbet.
    Turistplakater.

Exlibris

Historiens Hus rummer en stor unik samling på ca. 14000 Exlibris, som blev doneret af Christian Blæsbjerg til Odense Centralbiblioteks lokalhistoriske afdeling i 1989.

Christian Blæsbjerg  var en internationalt kendt og velrenommeret exlibriskunstner, og i samlingen er ca. 1000 af hans egen produktion. De øvrige exlibris er udført af kunstnere over hele verden og stammer fra hans privatsamling. I 2002 blev der udgivet et samlet katalog over samlingen:

Blæsbjerg, Christian, (2002) Christian Blæsbjergs exlibris: Fuldstændig fortegnelse over den danske exlibriskunstner Christian Blæsbjergs (1903-1995) exlibris i original størrelse med noter til det enkelte exlibris samt registre.