Spring til indhold

Afgangs- og eksamensbeviser

Hvilke folke- og ungdomsskolers afgangsbeviser kan findes hos Odense Stadsarkiv/Historiens Hus?

Her kan du se hvilke folkeskoler og ungdomsskoler, Stadsarkivet opbevarer eksamensbeviser fra. Findes din skole (og afgangsår) på listen herunder, kan du bestille dit eksamensbevis fra Stadsarkivet. Hvis din skole ikke står på listen, skal du enten henvende dig direkte til skolen, eller logge ind på www.borger.dk (hvis din afgangseksamen skete efter 2010).

 

 

Abildgårdskolen (frem til 2010)

Bolbro Skole (frem til 1987)


Camp 10 (ungdomsskole) (2011-2016)

Ejbyskolen (frem til 2010)

Giersings Realskole (frem til 1978)

Humlehaveskolen (frem til 2010)

Højstrupskolen (frem til 1978. Eksamens- og afgangsbeviser efter 1978 er opbevaret på Tarup Skole). 

Jernbanegades Skole (frem til 1974)


Korsløkke (ungdomsskole) (1998-2014)


Korup-Paarup (ungdomsskole) (1975-2016)

Lumby Skole (frem til 1988)

Mulernes Legatskole (frem til 1980)


Næsby-Tarup (ungdomsskole) (1975-2014)


Odense Ung (ungdomsskole) (2010-2021)

Overgades Skole (frem til 1978)


Risingskolen (frem til 2012)


Rosengård (ungdomsskole) (2001-2006)

Sanderumskolen (frem til 2005)

Skt. Hans Skole (frem til 1978)

Seden Skole (frem til 2001) 

Vestre Skole (frem til 1992)

Østre Skole (frem til 1992)

Åløkkeskolen (frem til 1965)