Spring til indhold

Ansøg om arkivadgang - borgere

Ansøg om arkivadgang til bestemte sager, som ikke at umiddelbart tilgængelige.

Stadsarkivets samlinger af arkivalier (fysiske dokumenter og data) er almindeligt tilgængelige for offentligheden, når de er 20 år gamle. Dog stiger denne grænse til 75 år, når arkivalierne indeholder oplysninger om personers private forhold. Enhver kan indgive en begrundet ansøgning om hvorfor de bør have adgang til noget bestemt materiale, som ikke er almindeligt tilgængeligt. Det kan du gøre her via sikker digital post. Du skal bruge MitID.

Du skal i forbindelse med ansøgningen angive:

1. Hvilke materialer, du ønsker adgang til.

2. Formålet med din brug af materialerne.

Bemærk at denne funktion KUN er til ansøgninger om adgang til materialer, som ikke er almindeligt tilgængelige