Spring til indhold

1992

Odensebogen årgang 1992.

Odensebogen 1992

Jørgen Christensen
Fra landsbyens smedie til byens fabrikker
En Odense-smeds erindringer (2. del)

Jørgen Hæstrup
Musik i byen
Træk af musiklivet i Odense i begyndelsen af det 20. århundrede

Niels Varfeldt
En husmandssøn fra Hjallese på valsen til Europas gartnerier
Barndoms- og ungdomserindringer

Erik Jensen
Et flystyrt ved Neder Holluf den 26. februar 1942

L. Rasmussen
"Sikken et liv at byde danske politimænd"
Dagbogsoptegnelser fra et ophold i koncentrationslejr 1944-45 (3. del)

Holger Dyrbye
Samfundshjælpen
Strejkebrydere og arbejdskampe i Odense omkring 1920

Jørgen Thomsen
Odense som garnisonsby
Kasernen på Sdr. Boulevard 100 år

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Årets begivenheder 1991