Spring til indhold

1992

Odensebogen årgang 1992.

Odensebogen 1992

Odensebogen 1992 indeholder syv artikler med emner fra byens historie i de sidste 125 år.

 

Bogen er en blanding af erindringer, dagbogsoptegnelser og grundigere historiske redegørelser - alt sammen rigt illustreret med billeder af byen og dens indbyggere i ældre tid.

 

Vi møder smeden og fyrbøderen, gartnersønnen fra Hjallese, kendte og ukendte i byens musikliv, havnearbejdere og strejkebrydere, politi og militær, samt mange andre, der alle har været med til at sætte deres præg på den by, vi nu færdes i.

 

Jørgen Christensen
Fra landsbyens smedie til byens fabrikker
En Odense-smeds erindringer (2. del)

Jørgen Hæstrup
Musik i byen
Træk af musiklivet i Odense i begyndelsen af det 20. århundrede

Niels Varfeldt
En husmandssøn fra Hjallese på valsen til Europas gartnerier
Barndoms- og ungdomserindringer

Erik Jensen
Et flystyrt ved Neder Holluf den 26. februar 1942

L. Rasmussen
"Sikken et liv at byde danske politimænd"
Dagbogsoptegnelser fra et ophold i koncentrationslejr 1944-45 (3. del)

Holger Dyrbye
Samfundshjælpen
Strejkebrydere og arbejdskampe i Odense omkring 1920

Jørgen Thomsen
Odense som garnisonsby
Kasernen på Sdr. Boulevard 100 år

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Årets begivenheder 1991