Spring til indhold

1993

Odensebogen årgang 1993.

Odensebogen 1993

I denne årgang af Odensebogen møder læseren den sidste, der blev henrettet i Odense (modermorderen fra Helvedeshuset), en borgmester, en kommunaldirektør og byens stadsingeniører, pigen, der fortæller om Odense i 1920'erne, friskoledrengen fra Højby og en uheldig brøndgraver, en kvinde, der bblev nødt til at gå under jorden sammen med sin familie under besættelsen, og arkitekten, der skabte mange af byens bygninger.

 

Bogens ni artikler er en blanding af erindringer, levnedsbeskrivelser og grundigere historiske redegørelser - alt sammen rigt illustreret med billeder af byen og dens indbyggere i ældre tid. Endelig rummer Odensebogen en oversigt over de vigtigste begivenheder i Odense i 1992.

 

Johnny Wøllekær 
Modermorderen fra Helvedeshuset
Odenses sidste henrettelse 1869

A.P. Henriksen
"At samle alle gode kræfter"
En borgmesters levnedsbeskrivelse fra 1921

Birger Fredberg
Den store brønd
Brøndgravning på Odense Vandværk omkring århundredskiftet

Mulle Liebmann
Lille pige i den store by
En journalists erindringsbilleder fra 1920’erne

Hans Jul Jacobsen
Stadsingeniører og byudvikling gennem 125 år

Carsten Tofte
Søren Hansen
Odenses første kommunaldirektør

Viggo Andreas Nielsen
En friskoledreng fortæller
Erindringer fra Højby i tiden før 1. verdenskrig (1. del)

Per Nørbach
Borgerlig bygningskunst
Arkitekt Niels Jacobsens præg på byen

Karen Kruse
Man havde en angst hele tiden
En families liv "under jorden" 1944-45

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Årets begivenheder 1992