Spring til indhold

1993

Odensebogen årgang 1993.

Odensebogen 1993

Johnny Wøllekær 
Modermorderen fra Helvedeshuset
Odenses sidste henrettelse 1869

A.P. Henriksen
"At samle alle gode kræfter"
En borgmesters levnedsbeskrivelse fra 1921

Birger Fredberg
Den store brønd
Brøndgravning på Odense Vandværk omkring århundredskiftet

Mulle Liebmann
Lille pige i den store by
En journalists erindringsbilleder fra 1920’erne

Hans Jul Jacobsen
Stadsingeniører og byudvikling gennem 125 år

Carsten Tofte
Søren Hansen
Odenses første kommunaldirektør

Viggo Andreas Nielsen
En friskoledreng fortæller
Erindringer fra Højby i tiden før 1. verdenskrig (1. del)

Per Nørbach
Borgerlig bygningskunst
Arkitekt Niels Jacobsens præg på byen

Karen Kruse
Man havde en angst hele tiden
En families liv "under jorden" 1944-45

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Årets begivenheder 1992