Spring til indhold

Begyndelsen

Hvori vi hører om byen og navnet Odenses oprindelse.

Odense
Odense. Morten Groth Schärfe fot.

Når Odense i 1988 kunne fejre 1000 års jubilæum, er baggrunden den, at byens navn for første gang er nævnt i et brev fra 988. Byens "dåbsattest" bærer datoen 18. marts 988, og i brevet gav den tyske kejser Otto III skattefrihed til kirkerne i Slesvig, Ribe, Århus og Odense. Det fremgår af brevet, at Odense var bispesæde, så byen må allerede i 988 have været stor målt med datidens alen.

Byens navn, Odense, er sammensat af ordene Odins vi, dvs. Odins helligdom, og før den kristne tid må Odin således have været dyrket på stedet. Byen var placeret ved den vigtige vej tværs over øen på højtliggende arealer mellem åen i syd og den nu udtørrede Næsbyhoved Sø i nord. Bebyggelsen var i begyndelsen begrænset til den nordlige åbred, og syd for åen lå én af Danmarks fem ringborge fra vikingetiden, Nonnebakken. Måske skulle den beskytte byen, eller måske skulle Odense kunne kontrolleres herfra? Svaret blæser i vinden, for eftertiden har med hård hånd fjernet så godt som alle rester af ringborgen. 

 

Næste afsnit