Spring til indhold

De fede år

Hvori vi hører om byens rige købmænd.

Braunius' Odensekort 1593
Braunius' trykte kort fra 1593, med byen set fra syd, og den øst-vestgående Vestergade/Overgade ses tydeligt. Leif Mikkelsen fot.

Kirkens position blev langt mindre fremtrædende efter reformationen, der i Odense fik et fredeligt forløb. Grevens fejde 1534-36 betød derimod flere udplyndringer af byen, men de følgende 100 år var en periode med gode tider og betydelig velstand - særlig for byens storkøbmænd, der tjente gode penge på eksporten af levende kvæg fra det fynske landbrug. Rigest blandt dem var Oluf Bager, der også havde mange forretninger med kronen. Han havde venskabelige forbindelser med Frederik II, og kongen besøgte ham flere gange. Sagnet fortæller, at Oluf Bager engang under et af kongens besøg fyrede i kaminen med kostbar kanelbark. Da kongen bemærkede denne flothed, svarede Oluf Bager blot, at han sagtens kunne fyre med noget endnu mere værdifuldt. Han greb da en håndfuld af de gældsbreve, kongen havde udstedt til ham, og kastede dem på ilden!

Oluf Bager byggede og ejede en lang række ejendomme i byen, bl.a. hans mødrene gård, Nørregade 29, der har overlevet til vor tid. De 100 fede år omkring 1600 satte sit præg på bybilledet med talrige nyopførte bindingsværksejendomme, og i museumskomplekset i Overgade kan flere af dem nu tages i øjesyn, således Eiler Rønnows gård fra 1547 og Møntergården fra 1646. 

 

Næste afsnit